ฝ่ายขาย : 094-385-1157 | 090-969-0445 | 081-253-6030 | 087-717-9844

All posts in กิจกรรมเพื่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility)

รวมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

โครงการ CSR ปรับภูมิทัศน์สองข้างถนนในซอยเพิ่มสิน 68

วันนี้ 9 ต.ค. 2560 เวลา 8.30 น. ทีมงาน SSPS (สำนักงานใหญ่) กว่า 80 คน ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปรับภูมิทัศน์ในซอยเพิ่มสิน 68 โดยการ ตัดหญ้า เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืชต่างๆ…

Read more

โครงการ CSR ผลิตสมุดแจกเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน

วันนี้ 28 ส.ค. 2560 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารนำทีมโดย คุณธนิต ภู่เจริญ (CEO) คุณศิวพร พงษ์ไพจิต (CMO) คุณพรชัย สิริอนันตพร(CFO) และทีมงาน SSPS ได้ร่วมปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง โดยเดินทางไปมอบสมุดที่รร.ออเงิน…

Read more

โครงการ CSR บริจาคเสื้อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด ทางทีมงาน SSPS ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้ กับ “โครงการมอบเสื้อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้” จำนวน 348 ตัว ผ่านสภากาชาดไทย แบ่งปันน้ำใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสู่พี่น้องชาวใต้

โครงการ CSR บริจาคเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้มอบชุดเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ชมรม ฟุตบอล NTK จังหวัดเพชรบูรณ์…

Read more