Hotline : 081-643-5939 | 094-385-1157 | 090-969-0445

งานหลังพิมพ์ (Post Press)

นอกจากบริการงานพิมพ์แล้ว โรงพิมพ์ของเรายังมีบริการงานหลังพิมพ์ เพื่อให้สิ่งพิมพ์ของคุณออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด โรงพิมพ์เรามีเครื่องจักรรองรับงานหลังพิมพ์หลายประเภทดังนี้

เครื่องเคลือบ

เครื่องปั๊ม

เครื่องไดคัท

เครื่องตัด

เครื่องพับ

เครื่องเย็บ

เครื่องไสสันทากาว

Share
Call Now