เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้มอบชุดเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท

ให้แก่ชมรม ฟุตบอล NTK จังหวัดเพชรบูรณ์ กับ “โครงการ CSR บริจาคเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา”

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก เยาวชน ต่อไป

15937069_1269221929803634_5921901577520290397_o  15972379_1269221893136971_2789789046560467644_o  15936720_1269221896470304_3775055909785560795_o

Share