เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ เพิ่มสิน

ได้จัดการเลือกตั้ง คปอ. (คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน) เพื่อตรวจสอบ ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน แล้วนำมาป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยกับพนักงาน

17038517_1316493681743125_1538326287777415860_o-600x338 17016928_1316494028409757_7110566870947837257_o-600x450 16991863_1316493745076452_1883473568136952628_o-600x450

16835754_1316493911743102_7535977602272036629_o-600x450 16991736_1316493835076443_7516595207144482640_o-600x450

Share