เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม2560 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำจัด สำนักงานใหญ่ เพิ่มสิน

ได้จัดการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ จากสถานีดับเพลิง บางชัน ที่ได้มามอบความรู้ทางการดับเพลิงขั้นต้นและอุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิงขั้นต้นให้ได้ทราบเพื่อป้องกันได้ทั้งในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมดับไฟเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลเพื่อความปลอดภัย

20232763_1467972483261910_1602451747067019246_o 20232874_1467972506595241_6964796484631932532_o (1)

20233094_1467973003261858_960597914225110981_o 20248008_1467972789928546_748498121621060329_o 20248399_1467973816595110_3731418466315134035_o

Share