CSR110662

เมื่อ (วันที่ 11 มิถุนายน 2562)  ครอบครัว SSPS ร่วมปันน้ำใจ กับ โครงการ CSR “เปลี่ยนขยะอิเล็กทรอนิกส์ เติมเต็มชีวิตผู้พิการ” ได้ร่วมใจกันบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพการใช้งาน โดยสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ได้เข้ามารับของบริจาคที่ สนญ.เพิ่มสิน เพื่อนำไปแยกชิ้นส่วนขายเป็นสินค้ารีไซเคิลและนำเงินที่ขายได้มาจัดซื้อรถวีลแชร์ และรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ

www-sspsCsr_190611_0005Csr_190611_0006

แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพ แต่คนพิการนันก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีศักยภาพทั้งนั้น หากเขาได้รับโอกาสในการในครั้งนี้คงจะมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตในประจำวันไม่มาก็น้อย ซึ่งโครงการCSRนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เเละถือเป็นการสร้างจิตสํานึกความมีเมตตาให้กับพนักงานของบริษัทฯรวมถึงเป็นการสร้างกิจกรรมที่ดีร่วมกับคนในชุมชน

Csr_190611_0002

โดยทางบริษัทฯได้เปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วมาตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2562 ท้ายสุดนี้คณะผู้บริหาร และทีมงาน SSPS หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสร้างกำลังขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการ ไม่มากก็น้อยนะคะ

Share