SALES : 063-192-9053-4 ext. 100 (8.30-17.30 น.) | E-mail : sales@smile-siam.com
Menu

All posts in กิจกรรมเพื่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility)

รวมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

โครงการ CSR I บริจาคขวดน้ำพลาสติกทำ “ผ้าไตรจีวร“

เมื่อ (วันที่ 19 ธันวาคม 2562)  ครอบครัว SSPS ร่วมทำบุญ กับ โครงการ CSR “บริจาคขวดน้ำพลาสติกทำ “ ผ้าไตรจีวร ” โดยทางทีมงาน SSPS ได้รวบรวมขวดพลาสติกแพคใส่กล่องเพื่อเดินทางไปมอบให้กับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ♻️ จำนวน 2,000…

Read more

โครงการ CSR I Green Road “ถุงพลาสติกใช้แล้ว ทำบล็อก Ecobricks ถนนรีไซเคิล”

บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR กับโครงการที่ชื่อว่า “Green Road”ถุงพลาสติกใช้แล้ว ทำบล็อก Ecobricks ถนนรีไซเคิล” ทางบริษัทฯ ได้เปิดรับบริจาคถุงพลาสติกทุกชนิดที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปมอบให้กับ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลับราชภัฎเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วย…

Read more

โครงการ CSR I เปลี่ยนขยะอิเล็กทรอนิกส์ เติมเต็มชีวิตผู้พิการ

เมื่อ (วันที่ 11 มิถุนายน 2562)  ครอบครัว SSPS ร่วมปันน้ำใจ กับ โครงการ CSR “เปลี่ยนขยะอิเล็กทรอนิกส์ เติมเต็มชีวิตผู้พิการ” ได้ร่วมใจกันบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพการใช้งาน โดยสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ได้เข้ามารับของบริจาคที่ สนญ.เพิ่มสิน เพื่อนำไปแยกชิ้นส่วนขายเป็นสินค้ารีไซเคิลและนำเงินที่ขายได้มาจัดซื้อรถวีลแชร์ และรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ…

Read more

SSPS CSR | บริจาคเสื้อผ้าให้กับสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชาย-หญิง ธัญบุรี

วันนี้ 18 พ.ค. 2561 เวลา 11.00 น. ทีมงาน SSPS ร่วมส่งต่อน้ำใจ กับ ” โครงการ CSR ส่งต่อเสื้อผ้าที่คุณไม่ต้องการ…แต่เราต้องการ “ เพื่อบริจาคให้กับ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชาย-หญิง ธัญบุรี และการเดินทางไปบริจาคครั้งนี้ ทีมงานบางส่วนได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ถึงความเป็นอยู่ของคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้เล่าให้พวกเราฟังว่า ”…

Read more

SSPS ร่วมบริจาคเงินเพื่อทัศนียภาพของโรงเรียนนวัดธัญญะผล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาทาง บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด (SSPS) ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำ และก่อสร้างเสาธงชาติของ โรงเรียนวัดธัญญะผล อ.ลำลูกกา…

Read more

โครงการ CSR จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ YAK Academy Football Club

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้มีโอกาสมอบสื่อที่ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสอนฟุตบอลYAK Academy Football Club ในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ติดรถบัสที่ใช้สำหรับรับ-ส่งนักกีฬา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา ห่างไกลจากอบายมุข…

Read more

โครงการ CSR ปรับภูมิทัศน์สองข้างถนนในซอยเพิ่มสิน 68

วันนี้ 9 ต.ค. 2560 เวลา 8.30 น. ทีมงาน SSPS (สำนักงานใหญ่) กว่า 80 คน ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปรับภูมิทัศน์ในซอยเพิ่มสิน 68 โดยการ ตัดหญ้า เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืชต่างๆ…

Read more

โครงการ CSR ผลิตสมุดแจกเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน

วันนี้ 28 ส.ค. 2560 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารนำทีมโดย คุณธนิต ภู่เจริญ (CEO) คุณศิวพร พงษ์ไพจิต (CMO) คุณพรชัย สิริอนันตพร(CFO) และทีมงาน SSPS ได้ร่วมปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง โดยเดินทางไปมอบสมุดที่รร.ออเงิน…

Read more

โครงการ CSR บริจาคเสื้อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด ทางทีมงาน SSPS ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้ กับ “โครงการมอบเสื้อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้” จำนวน 348 ตัว ผ่านสภากาชาดไทย แบ่งปันน้ำใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสู่พี่น้องชาวใต้

โครงการ CSR บริจาคเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้มอบชุดเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ชมรม ฟุตบอล NTK จังหวัดเพชรบูรณ์…

Read more