เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำจัด สาขา 1 คลอง8 ลำลูกกา

ได้จัดการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ จากสถานีดับเพลิง บางชัน ที่ได้มามอบความรู้ทางการดับเพลิงขั้นต้นและอุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิงขั้นต้นให้ได้ทราบเพื่อป้องกันได้ ทั้งในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมดับไฟเบื้องต้น

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลเพื่อความปลอดภัย

505254  505251

505238-600x338 505252-600x450 505241-600x338

Share