SALES : 063-192-9053-4 ext. 100 (8.30-17.30 น.) | E-mail : sales@smile-siam.com
Menu
 
 
 

งานพิมพ์ฉลาก (Labels)

Customize design for each product.

บริการงานพิมพ์ฉลาก (Labels)

งานพิมพ์ฉลาก (Labels) เป็นงานพิมพ์สำหรับบ่งชี้ถึงยี่ห้อและรายละเอียดของสินค้าต่างๆ สามารถพิมพ์ได้ทั้งกระดาษและพลาสติก ติดลงบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ โดยทั่วไปนิยมใช้แบบฉลากกันน้ำ และฉลากไม่กันน้ำ

จุดเด่นของงานพิมพ์ฉลาก

  ราคาถูก
 มีขนาดเล็ก
 สามารถออกแบบงานพิมพ์ฉลากได้หลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะกับสินค้า
  มีทั้งแบบกันน้ำและไม่กันน้ำ

Label01

ขนาดกระดาษ สำหรับงานพิมพ์ฉลาก

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสินค้านั้นๆ

ประเภทกระดาษ สำหรับงานพิมพ์ฉลาก

ส่วนใหญ่งานพิมพ์ฉลากจะเป็นงานพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์ เพื่อที่จะนำไปติดลงบนบรรจุภัณฑ์อีกทีหนึ่ง โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 แบบ ฉลากกันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่จำเป็นหรือมีโอกาส ที่จะต้องสำผัสกับน้ำเช่น แก้ว ขวดน้ำ ยาสระผม ใช้สติ๊กเกอร์ พีวีซีกันน้ำ และฉลากไม่กันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่ไม่มีโอกาสสำผัสน้ำ หรือมีความเสี่ยงที่จะสำผัสน้อย เช่น กล่องขนม ใช้สติ๊กเกอร์ขาวมันหรือขาวด้าน

ผลงานของเรา (Our Works)

วิธีการสั่งพิมพ์งานพิมพ์ฉลาก

โรงพิมพ์ สไมล์ สยาม มีบริการงานออกแบบงานพิมพ์ฉลาก

ในกรณีที่ลูกค้าไม่มี อาร์ตเวิร์คสำเร็จ
  1. ส่งไฟล์งานโลโก้ยี่ห้อสินค้า หรือโลโก้บริษัท ในรูปแบบไฟล์ ai หรือ pdf และข้อความรายละเอียดต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ Microsoft word มาที่อีเมลล์ sales@smile-siam.com
  2. ทางโรงพิมพ์จะทำการออกแบบงานพิมพ์ฉลากโดยจะ จัดวางอาร์ตเวิร์คให้ดู 2-3 แบบในรูปแบบไฟล์ pdf หรือ jpg
  3. เมื่อลูกค้าเลือกแบบอาร์ตเวิร์คได้แล้วทางโรงพิมพ์จะทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของไฟล์และจะทำการพิมพ์งานพิมพ์ฉลาก ตัวอย่างผลงานหรือเรียกว่าดิจิตอลบรู๊ฟส่งให้ลูกค้าตรวจดูความถูกต้องเบื้องต้น รวมไปถึงการเช็คแพนโทนสีตามที่ลูกค้าต้องการ
  4. เมื่อลูกค้าตกลงแล้ว ทางโรงพิมพ์จะทำแม่พิมพ์เพื่อใช้พิมพ์ในระบบออฟเซ็ท และขึ้นพิมพ์งานพิมพ์ฉลาก ระยะเวลาการพิมพ์ประมาณ 3-7 วัน ระยะเวลาอาจจะน้อยหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับจำนวนของงานพิมพ์
  5. ในกรณีเร่งด่วน ทางโรงพิมพ์ สไมล์ สยามมีระบบ ดิจิตอลพริ้นรองรับความต้องการ งานพิมพ์ด่วนและงานพิมพ์ในจำนวนที่น้อย (Print on demand) ใช้ระยะเวลาการพิมพ์เพียงแค่ 1 วัน เร็วกว่า งานพิมพ์ออฟเซ็ท แต่จะมีราคาที่สูงกว่าระบบออฟเซ็ท

ในกรณีลูกค้าออกแบบงานพิมพ์ฉลากเอง
  1. ส่งไฟล์งานสำหรับพิมพ์ ในรูปแบบไฟล์ ai หรือ pdf มาที่ อีเมลล์ sales@smile-siam.com
  2. ทางโรงพิมพ์จะทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของไฟล์และจะทำการพิมพ์ ตัวอย่างผลงานหรือเรียกว่าดิจิตอลบรู๊ฟส่งให้ลูกค้าตรวจดูความถูกต้องเบื้องต้น รวมไปถึงการเช็คแพนโทนสีตามที่ลูกค้าต้องการ
  3. เมื่อลูกค้าตกลงแล้ว ทางโรงพิมพ์จะทำแม่พิมพ์เพื่อใช้พิมพ์ในระบบออฟเซ็ท และขึ้นพิมพ์งานพิมพ์ฉลาก ระยะเวลาการพิมพ์ประมาณ 3-7 วัน ระยะเวลาอาจจะน้อยหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับจำนวนของงานพิมพ์ฉลาก

Label02

Label03

Label04

contact_ssps-02contact_ssps-03

contact_ssps-04

 

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
www.smile-siam.com