Hotline Sales : 081-253-6030 | 096-924-6597 | 080-808-4296 | 096-927-7017
Menu
 
 
 

 

ติดต่อโรงพิมพ์

สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส

ติดต่อเรา

โรงพิมพ์ สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส
สำนักงานใหญ่ (เพิ่มสิน 68)

ติดต่อฝ่ายบุคคล, เลขานุการ, บัญชี, การเงิน,จัดซื้อ

เลขที่ 55-55/1 ซอย เพิ่มสิน 68 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

02-153-1613-5

ฝ่าย บุคคล ต่อ 100
ฝ่าย บัญชี ต่อ 107 119
ฝ่าย การเงิน ต่อ 103 104
ฝ่าย จัดซื้อ ต่อ 113
ฝ่าย คลังสินค้า ต่อ 122
ฝ่าย เลขานุการ ต่อ 123

02-153-1616

 sales@smile-siam.com

 ดาวน์โหลดแผนที่สำนักงานใหญ่

 facebook.com/smilesiamprinting

แผนที่โรงพิมพ์สำนักงานใหญ่

GPS: @13.902941,100.663764

โรงพิมพ์ สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส
สาขา 1 (ลำลูกกา คลอง 8)

ติดต่อฝ่ายขาย, ขนส่ง, ผลิต

เลขที่ 21/2 หมู่ที่ 17 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

063-192-9053-4 

ฝ่าย ขาย ต่อ 224 225 226
ฝ่าย ผลิต ต่อ 212
ฝ่าย ขนส่ง ต่อ 215

 0631929053-4 ต่อ 300

 sales@smile-siam.com

 ดาวน์โหลดแผนที่โรงพิมพ์สาขา 1

 facebook.com/smilesiamprinting

แผนที่โรงพิมพ์สาขา 1

GPS: @13.56362,100.47141


แบบฟอร์มติดต่อ/สอบถาม โรงพิมพ์ สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส

ข้อร้องเรียนสินค้าและบริการของโรงพิมพ์

บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส  จำกัด (สำนักงานใหญ่)

โทรศัพท์  :   02-153-1613  ต่อ  123

โทรสาร:  02-153-1616

E-mail :   sales@smile-siam.com

ข้อร้องเรียนการให้บริการทางด้านบัญชี การเงิน  

บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส  จำกัด (สำนักงานใหญ่)

โทรศัพท์  :   02-153-1613  ต่อ  123

โทรสาร:  02-153-1616

E-mail :   finance@smile-siam.com

ข้อร้องเรียนด้านอื่นๆ ของโรงพิมพ์

บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส  จำกัด (สำนักงานใหญ่)

โทรศัพท์  :   02-153-1613  ต่อ  123

โทรสาร:  02-153-1616

E-mail :   info@smile-siam.com