Hotline Sales : 098-280-3932 | 080-808-4296 | 094-484-4305 | 096-927-7017 | 081-253-6030
Menu

งานหลังพิมพ์ (Post Press)

นอกจากบริการงานพิมพ์แล้ว โรงพิมพ์ของเรายังมีบริการงานหลังพิมพ์ เพื่อให้สิ่งพิมพ์ของคุณออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด โรงพิมพ์เรามีเครื่องจักรรองรับงานหลังพิมพ์หลายประเภทดังนี้

เครื่องเคลือบ

เครื่องปั๊ม

เครื่องไดคัท

เครื่องตัด

เครื่องพับ

เครื่องเย็บ

เครื่องไสสันทากาว

Share