Sales : 094-385-1157 | 081-253-6030 | 087-717-9844

All posts in SSPS News Update

Update ข่าวสาร/กิจกรรม ต่างๆ จาก SSPS

SSPS Newsletter เมษายน 2561

SSPS Newsletter เมษายน 2561 อัพเดตข่าวสาร / ความรู้เรื่องการพิมพ์ / วาไรตี้ / ดูดวงกับ Smiley Horoscope จาก SSPS Newsletter ได้ที่นี่ทุกเดือนนะคะ

SSPS Newsletter มีนาคม 2561

SSPS Newsletter มีนาคม 2561 อัพเดตข่าวสาร / ความรู้เรื่องการพิมพ์ / วาไรตี้ / ดูดวงกับ Smiley Horoscope จาก SSPS Newsletter ได้ที่นี่ทุกเดือนนะคะ  

SSPS Newsletter กุมภาพันธ์ 2561

SSPS Newsletter กุมภาพันธ์ 2561 อัพเดตข่าวสาร / ความรู้เรื่องการพิมพ์ / วาไรตี้ / ดูดวงกับ Smiley Horoscope จาก SSPS Newsletter ได้ที่นี่ทุกเดือนนะคะ  

สัมภาษณ์ผู้บริหารลงนิตยสาร “ในวงการพิมพ์”

วันนี้ 11 ต.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ทีมงานจากบริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด ได้เดินทางมาสัมภาษณ์ผู้บริหารของ SSPS คุณธนิต ภู่เจริญ (CEO) และคุณศิวพร พงษ์ไพจิต (CMO) ศิวพร พงษ์ไพจิต…

Read more

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 สาขา 1 ลำลูกกา คลอง8

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำจัด สาขา 1 คลอง8 ลำลูกกา ได้จัดการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ จากสถานีดับเพลิง…

Read more

The Mask Contest & Thank you Party 2017

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร บริษัท  สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อขอขอบคุณพนักงาน ทั้งสำนักงานใหญ่เพิ่มสิน และสาขา 1 ลำลูกกา คลอง 8 ที่ช่วยกันทำงานด้วยความทุ่มเท ความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มความรู้…

Read more

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 สำนักงานใหญ่ เพิ่มสิน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม2560 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำจัด สำนักงานใหญ่ เพิ่มสิน ได้จัดการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ จากสถานีดับเพลิง บางชัน ที่ได้มามอบความรู้ทางการดับเพลิงขั้นต้นและอุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิงขั้นต้นให้ได้ทราบเพื่อป้องกันได้ทั้งในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมดับไฟเบื้องต้น…

Read more

การเลือกตั้ง คปอ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ เพิ่มสิน ได้จัดการเลือกตั้ง คปอ. (คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน) เพื่อตรวจสอบ ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน…

Read more

โครงการรับผู้พิการเข้าทำงาน

ขอแนะนำ “คุณเอ ” หนึ่งในพนักงานของเรา ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย แต่ทำงานได้ไม่แพ้พนักงานคนอื่น ทั้งยังยิ้มแย้มสดใส ใครเดินผ่านก็ยิ้มทักทาย คุณเอ รับผิดชอบงานธุรการ(แผนกทรัพยากรบุคคล) เห็นภาพนี้แล้วมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นเลย