ทำไม Food Packaging ต้องใช้โรงพิมพ์ที่มี GHPs และ HACCP เท่านั้น ?

Food Packaging = บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารโดยเฉพาะค่ะ

กล่อง ถุง หรือกระดาษห่ออาหาร ขนม เบเกอรี่ ที่ต้องสัมผัสกับอาหารที่เราต้องกินเข้าไปจึงไม่ใช่แค่เอากระดาษ หรือหมึกอะไรมาพิมพ์งานก็ได้นะคะ มันต้องแตกต่างและถูกสุขอนามัยตามหลักขององค์การอนามัยโลกค่ะ

* โรงพิมพ์ที่ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร : จะต้องได้การรับรองมาตรฐานทางด้านนี้ ได้แก่ GHPs และ HACCP ซึ่งต้องทำทั้งระบบตั้งแต่

1. ขั้นตอนของกระบวนการผลิต

การเลือกกระดาษ Food Grade, การใช้หมึก Soy Ink และทำให้เป็นโรงพิมพ์ระบบปิดที่ไม่ใช่ว่าใครจะเข้า-ออกตอนไหนก็ได้นะคะ ต้องใส่หมวก ล้างมือ และไม่ใส่เครื่องประดับใด ๆ ทั้งสิ้นเลย

2. การจัดเก็บงานพิมพ์ที่ถูกวิธี

คือต้องไม่นำไปวางปะปนกับงานพิมพ์ชนิดอื่น ที่ใช้หมึกคนละประเภทกัน      

3. การขนส่งที่ถูกต้องตามมาตรฐานค่ะ

ซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องมีขั้นตอนการจัดทำให้ถูกต้องตามหลักการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งต่อตัวบรรจุภัณฑ์อาหารเหล่านี้ไปให้ผู้บริโภคได้โดยไม่มีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายเมื่อบริโภคเข้าไป

โรงพิมพ์ที่พิมพ์บรรจุภัณฑ์อาหารต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GHPs(Good Hygiene Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการพื้นฐาน ของการจัดการความปลอดภัยอาหาร การกำหนดกระบวนการที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ (Greater Attention) และการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับโรงพิมพ์ที่ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร

GHPs และ HACCP เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว จริงๆแล้วมันเป็นนโยบายขององค์การอนามัยโลก ที่ได้คิดคนขึ้นเพื่อต้องการให้อาหารมีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานนั่นเองค่ะ ซึ่งสัญลักษณ์ GHPs นั้นจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า หากจะเลือกสั่งพิมพ์งาน กล่อง ถุง กระดาษห่ออาหารจากที่ใด ควรมองหาสัญลักษณ์​มาตรฐาน GHPs  ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าอาหารที่เราจะนำมาใส่ลงไปนั้นมีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคของเราค่ะ

HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Control Point

หลักการที่จะนำ HACCP มาใช้ในโรงพิมพ์ ที่พิมพ์บรรจุภัณฑ์อาหารได้อย่างมีประสิทธิผลนั้น โรงงานจำเป็นจะต้องมีการจัดทำโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะการผลิตอาหาร : ซึงก็ได้แก่การทำ GHPs ให้ผ่านมาตรฐานก่อน ซึ่งทั้ง 2 มาตรฐานนี้เป็นสิ่งที่โรงงานระดับมาตรฐานต้องมีคู่กันค่ะ

HACCP จึงหมายถึงการวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็นแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนกระบวนการผลิต มีการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนสารเคมี หรือสิ่งสกปรกใดๆ โดยมีการศึกษาถึงอันตราย และหาทางป้องกันล่วงหน้ารวมทั้งมีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการป้องกัน ที่กำหนดขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

GHPs ย่อมาจาก Good Hygiene Practices

หลักเกณฑ์ของโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่ดี มีดังนี้

สถานที่ตั้งและอาคารผลิตของโรงพิมพ์ ตัวอาคารกับบริเวณใกล้เคียงจะต้องไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีอาการปนเปื้อนได้ง่าย ตัวอาคารมีการก่อสร้างที่สามารถบำรุงรักษาความสะอาดได้สะดวก ในการปฏิบัติงานมีพื้นที่เพียงพอและแยกบริเวณต่างๆออกเป็นสัดส่วนที่ดี

– เครื่องพิมพ์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ผลิตจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากับบรรจุภัณฑ์อาหาร สภาพของอุปกรณ์ต่างๆต้องสมบูรณ์ แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม เครื่องจักรต้องมีอุปกรณ์อย่างเพียงพอ มีการบำรุงรักษาความสะอาด และฆ่าเชื้ออย่างดี
– การควบคุมกระบวนการผลิต ทุกขั้นตอนจะต้องดูแลตามหลักสุขาภิบาล โดยจะต้องรักษาความสะอาดทั้งวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ ขั้นตอนการผลิต การเก็บรักษา การขนย้าย ไปจนถึงการขนส่ง
– การสุขาภิบาล จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้ครบครัน เช่น น้ำ อ่างล้างมือ ห้องน้ำ ระบบกำจัดขยะ ระบบระบายน้ำ และการป้องกันสัตว์แมลง
– การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด จะต้องมีการรักษาความสะอาดบริเวณที่ทำการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อช่วยลดการปนเปื้อนของสารอันตรายสู่บรรจุภัณฑ์อาหารที่เราผลิต โดยจะต้องรักษาความสะอาดทางเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ มาจนถึงพื้นที่ที่ทำการผลิต
– บุคลากรและสุขลักษณะ จะต้องมีเครื่องแบบที่สะอาดเหมาะสมต่อการปฎิบัติงาน และป้องกันการปนเปื้อนจากการปฎิบัติงานของบุคลากร สภาพร่างกายจะต้องแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์อาหาร ได้

ในปี 2024 นี้โรงงานสไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด ของเราได้ผ่านการตรวจรับรองระบบ GHPs & HACCP จากบริษัท bsi group (Thailand) จำกัด และ ISO9001 : 2015  จากบริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้ตรวจประเมิน ” ผ่าน ” เรียบร้อยค่ะ

ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ทุก ๆ งานพิมพ์ Food Packaging ไม่ว่าจะเป็น กล่องใส่อาหาร ถุงใส่ขนม หรือแม้แต่กระดาษรองอาหารทุกชนิดที่พิมพ์กับโรงงานของเรา จะสะอาด ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกแน่นอนค่ะ 

หากลูกค้าสนใจจะขอเข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่โรงงาน ก่อนสั่งงาน Food Packaging สามารถติดต่อเพื่อทักมาสอบถามและนัดจองเวลาได้เสมอนะคะ ทีมขายของเรายินดีต้อนรับค่ะ

ปรึกษา/ขอคำแนะนำสินค้าและบริการกับทีมขายของเราได้ที่ LINE : @smilesiamprinting