ขนาดกระดาษมาตรฐาน (Paper of Size)

          ISO 216 เป็นข้อกำหนดมาตรฐานสากลของ ISO ว่าด้วยเรื่อง ขนาดกระดาษ (Size of paper) ที่ใช้กันหลายประเทศในปัจจุบัน (ยกเว้นแต่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นหลัก) โดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากสถาบันเยอรมันเพื่อการมาตรฐานแห่งประเทศเยอรมนี มาตรฐานรหัส 476 (DIN 476) ในปี พ.ศ. 2535

          จุดเด่นของ ISO นี้คือ จะพูดถึงขนาดกระดาษ เมื่อนำกระดาษที่มีขนาดตามกำหนดมาพับครึ่ง ขนาดกระดาษที่พับแล้วจะยังคงมีสัดส่วนเดียวกับขนาดกระดาษก่อนพับ และเมื่อพับครึ่งไปอีก ขนาดกระดาษใหม่ก็ยังมีสัดส่วนเดียวกันหมด อีกเหตุผลที่นับว่าเป็นข้อดีของมาตรฐาน ISO 216 นี้คือ เมื่อนำกระดาษไปตัดแบ่งตามมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้งานนั้น จะไม่เกิดการเสียเศษกระดาษ และได้มีการคำนวณพบว่าอัตราส่วนความสูงหารด้วยความกว้าง (สูง / กว้าง) จะเท่ากับ √2 หรือ 1.4142 และนอกจากนั้นความกว้างและความสูงของขนาดกระดาษที่ถูกพับครึ่งแล้ว จะลดลงเป็น 70.7% จากเดิมเสมอ

ในที่นี้เราจะขอพูดถึงขนาดกระดาษชนิด A ซึ่งเป็นขนาดกระดาษที่นิยมใช้ มีอัตราส่วนสมบูรณ์คือ 1: √2 โดยเริ่มจากขนาดกระดาษใหญ่สุดคือ A0 กำหนดไว้ว่ามีขนาด 1 ตรม. ทำให้เกิดขนาดกระดาษอื่นตามมาดังนี้

439px-A_size-ssps

 

paper-size-table

Share