วันนี้ 9 ต.ค. 2560 เวลา 8.30 น. ทีมงาน SSPS (สำนักงานใหญ่) กว่า 80 คน ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปรับภูมิทัศน์ในซอยเพิ่มสิน 68 โดยการ ตัดหญ้า เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืชต่างๆ ที่ลุกล้ำเข้ามากินพื้นที่บริเวณถนนในซอยเพิ่มสิน 68นับเป็นความร่วมแรง ร่วมใจ และความสามัคคีของทีมงาน SSPS เพื่อทำให้ชุมชนในซอยเพิ่มสิน 68 น่าอยู่ยิ่งขึ้น

และเวลา 10.30 น. ทาง บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้ทำบุญบริษัทฯ พร้อมถวายเพลพระ จำนวน 9 รูป โดยนิมนต์มาจากวัดอยู่ดีบำรุงธรรม(ออเงิน)
นำทีมโดยคณะผู้บริหาร คุณมนูญ, คุณอารียา ภู่เจริญ(บิดา มารดาคุณธนิตและคุณธเนศ) คุณธนิต ภู่เจริญ (CEO), คุณธเนศ ภู่เจริญ (PRESIDENT)
คุณศิวพร พงษไพจิต (CMO), คุณพรชัย สิริอนันตพร (CFO)
และพนักงาน SSPS นับเป็นอีกวันที่อิ่มบุญกันถ้วนหน้าเลยล่ะค่ะ 🙂

Share