วันนี้ 18 พ.ค. 2561 เวลา 11.00 น. ทีมงาน SSPS ร่วมส่งต่อน้ำใจ กับ ” โครงการ CSR ส่งต่อเสื้อผ้าที่คุณไม่ต้องการ…แต่เราต้องการ “
เพื่อบริจาคให้กับ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชาย-หญิง ธัญบุรี

และการเดินทางไปบริจาคครั้งนี้ ทีมงานบางส่วนได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ถึงความเป็นอยู่ของคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้เล่าให้พวกเราฟังว่า ” ปัจจุบันทางสถานสงเคราะห์ฯ ได้รับดูแลคนไร้ที่พึ่งกว่า 500 ราย และทีมงานได้เดินไปเยี่ยมเยือนบริเวณบ้านของพวกเขา(คนไร้ที่พึ่งหญิง) โดยมีทั้งหมดประมาณ 9 หลัง ผู้พักอาศัยได้นำสิ่งของที่ตนเองทำเอง มาขายให้กับทีมงาน เช่น กระเป๋าสตางค์ การบูรไล่ยุง เป็นต้น

และคนไร้ที่พึ่งเหล่านี้ต่างทักทายทีมงานว่า ” สวัสดีจ้าพ่อ/แม่ พร้อมยกมือไหว้ ” ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เล่าให้ฟังว่า ต้องสอนให้พวกเขาเรียก พ่อ แม่ และให้คิดว่าตนเองเป็นลูก เพื่อสร้างความผูกพัน และไม่ให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยว หรือไม่มีที่พึ่งพิง เพราะที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้ายของพวกเขา “

ซึ่งโครงการนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดการร่วมแรงร่วมใจจากครอบครัว SSPS โดยทางบริษัทฯ ได้เปิดรับบริจาคเสื้อผ้ามาตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา

ท้ายสุดนี้ทีมงาน SSPS ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ทุกท่านเข้าไปบริจาค เพราะจากที่พวกเราคุยกับเจ้าหน้าที่ ก็พอจะทราบว่ายังขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นอีกหลายอย่างอาทิ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ น้ำหวาน ขนมปัง ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน นมกล่อง สบู่ แป้ง ยาสีฟัน กระดาษชำระ เป็นต้น

คณะผู้บริหาร และทีมงาน SSPS หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสร้างรอยยิ้ม และกำลังใจให้กับคนไร้ที่พึ่งชาย-หญิง ธัญบุรี แห่งนี้ไม่มากก็น้อยนะคะ

Share