โครงการ CSR “ปฏิทินเก่าให้เรานะคะ”

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน SSPS ได้รวบรวมปฏิทินเก่าแพคใส่กล่อง

เพื่อส่งมอบให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ใน โครงการ CSR “ปฏิทินเก่าให้เรานะคะ”

เพื่อนำไปทำอักษรเบลล์ให้กับคนตาบอด ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านนะคะ

.

Share