รูปแบบซองเอกสาร และขนาดที่นิยมใช้

“ซองเอกสาร” ของมันต้องมีในทุกออฟฟิศ!! เรียกว่าเป็น สิ่งสำคัญส่วนหนึ่งที่ต้องมีติดออฟฟิศ บริษัท หรือสำนักแทบทุกที่ เพราะมีความจำเป็นต่อการทำงาน และการดำเนินธุรกิจ ซองเอกสาร มีคุณสมบัติตรงตัวกับชื่อเรียก คือใช้ใส่เอกสารนั่นเอง เพื่อการขนส่ง การเก็บรักษา รวมถึงการปกปิดข้อมูลในเอกสารนั้น ๆ ไม่ให้เผยแพร่ ซองเอกสารใช้สำหรับใส่เอกสารทั่วไป เอกสารภายในบริษัท เอกสารสำหรับใช้ภายนอกบริษัท เอกสารสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น

ซองเอกสารมีหลากหลายรูปแบบ มีท้ังแบบทางการ กึ่งทางการ และหลายขนาดเช่นกัน แต่ซองเอกสารสารส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้ขนาดมาตรฐาน เนื่องจากต้องผลิตมาเพื่อตอบโจทย์ขนาดกระดาษต่าง ๆ เพื่อให้บรรจุใส่ลงได้พอดี

ซองจดหมายที่นิยมมี 6 รูปแบบ ดังนี้

1. ซองจดหมายแบบฝาแหลม

ซองฝาแหลม คือรูปแบบซองจดหมายที่นิยมใช้เป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะคือด้านข้างทั้งซ้ายและขวาจะเหมือนปีกพับอยู่ ซึ่งขึ้นรูปโดยการยึดติดด้วยกาว และในส่วนของฝาพับจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยม ด้านล่างของตัวซองจะถูกพับขึ้นมาเพื่อยึดติดด้วยกาวเช่นกัน

2.ซองจดหมายแบบหน้าต่าง

ซองหน้าต่างมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากประเภทอื่น ๆ คือ มีไดคัทบริเวณหน้าซอง หรือเรียกง่ายว่า เจาะหน้าต่าง และติดแผ่นใส เพื่อให้เห็นจ่าหน้า โดยจ่าหน้าจะพิมพ์อยู่ในจดหมาย หรือเอกสารที่อยู่ด้านในแล้ว ส่วนใหญ่ซองหน้าต่างจะใช้สำหรับธุรกิจต่าง ๆ ที่จะส่งเอกสารอย่าง ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ แจ้งข้อมูลให้กับลูกค้า พบเห็นได้ง่าย ๆ จากจดหมายจากธนาคาร ใบแจ้งหนี้จากบัตรเครดิต เป็นต้น

3.ซองจดหมายแบบฝาขนาน

ซองฝาขนานมีรูปแบบ และการขึ้นรูปคล้ายกับซองฝาแหลม เว้นแต่บริเวณฝาซองจะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขนานกับตัวซองยาวตลอดแนว และเว้าเพียงบริเวณมุมล่างของฝาทั้งสองข้าง

4.ซองแบบติดกาวซิลิโคน

ซองขนิดนี้จะมีกาวบริเวณฝาซอง สามารถลอกแถบออกได้เมื่อเปิดฝา และปิดผนึกได้ทันที ไม่ต้องใช้น้ำผสมกาวเหมือนฝาประเภทอื่น ๆ ทำให้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน แต่ก็จะมีราคาสูงกว่าแบบอื่น

5. ซองเอกสารแบบติดตาไก่-ผูกเชือก

ซองรูปแบบนี้จะมีขนาดที่รองรับ ขนาดเอกสารต่าง ๆ เป็นซองที่ถูกออกแบบมาเพื่อใส่เอกสารต่าง ๆ โดยใช้ซ้ำได้เนื่องจากบริเวณฝาปิดซอง และตัวซองเอกสารจะมีกระดาษแข็งวงกลมและตอกตาไก่อยู่ทั้งสองจุด สำหรับร้อยเกี่ยวเชือกเพื่อปิดซอง จะไม่มีกาวสำหรับผิดผนึกจึงทำให้ใช้ซ้ำได้บ่อยครั้ง

6. ซองปรุ

ซองปรุนิยมทำรูปแบบเหมือนซองฝาแหลม โดยขนาดที่นิยมใช้คือซองเบอร์ 9 และจะมีรอยปรุอยู่ได้ทั้งด้านบน ล่าง ซ้าย หรือขวา ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ซองปรุนิยมใช้สำหรับจดหมายที่มีข้อมูลสำคัญอยู่ภายใน และเป็นการยืนยันว่าเมื่อซองถึงมือผู้รับจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เนื่องจากซองชนิดนี้หากถูกเปิดแล้วก็จะอยู่ในสภาพฉีดขาด ไม่สมบูรณ์ ทำให้ผู้รับมั่นใจในเอกสารที่ได้รับ ส่วนใหญ่จะเป็นซองธุรกรรมสำคัญต่าง ๆ เช่น สลิปเงินเดือน เอกสารธุรกรรมจากธนาคาร เป็นต้น

ซองจดหมายหรือซองเอกสารแต่ละรูปแบบ ก็ใช้งานแตกต่างกันไป อย่าลืมเลือกใช้ซองให้เหมาะกับจดหมายหรือเอกสารของคุณนะคะ
หากสนใจหรืออยากได้รับคำปรึกษา สามารถติดต่อทีมขายของเราที่ LINE : @smilesiamprinting

Share