ขอแนะนำ “คุณเอ ” หนึ่งในพนักงานของเรา ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย แต่ทำงานได้ไม่แพ้พนักงานคนอื่น
ทั้งยังยิ้มแย้มสดใส ใครเดินผ่านก็ยิ้มทักทาย คุณเอ รับผิดชอบงานธุรการ(แผนกทรัพยากรบุคคล) เห็นภาพนี้แล้วมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นเลย

 withcmo

Share