เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด ทางทีมงาน SSPS ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้

กับ “โครงการมอบเสื้อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้” จำนวน 348 ตัว ผ่านสภากาชาดไทย แบ่งปันน้ำใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสู่พี่น้องชาวใต้

แจกเสื้อ

Share