Hotline : 081-643-5939 | 094-385-1157 | 090-969-0445

All posts in SSPS News Update

Update ข่าวสาร/กิจกรรม ต่างๆ จาก SSPS

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 สาขา 1 ลำลูกกา คลอง8

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำจัด สาขา 1 คลอง8 ลำลูกกา ได้จัดการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ จากสถานีดับเพลิง…

Read more

The Mask Contest & Thank you Party 2017

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร บริษัท  สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อขอขอบคุณพนักงาน ทั้งสำนักงานใหญ่เพิ่มสิน และสาขา 1 ลำลูกกา คลอง 8 ที่ช่วยกันทำงานด้วยความทุ่มเท ความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มความรู้…

Read more

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 สำนักงานใหญ่ เพิ่มสิน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม2560 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำจัด สำนักงานใหญ่ เพิ่มสิน ได้จัดการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ จากสถานีดับเพลิง บางชัน ที่ได้มามอบความรู้ทางการดับเพลิงขั้นต้นและอุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิงขั้นต้นให้ได้ทราบเพื่อป้องกันได้ทั้งในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมดับไฟเบื้องต้น…

Read more

การเลือกตั้ง คปอ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ เพิ่มสิน ได้จัดการเลือกตั้ง คปอ. (คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน) เพื่อตรวจสอบ ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน…

Read more

โครงการรับผู้พิการเข้าทำงาน

ขอแนะนำ “คุณเอ ” หนึ่งในพนักงานของเรา ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย แต่ทำงานได้ไม่แพ้พนักงานคนอื่น ทั้งยังยิ้มแย้มสดใส ใครเดินผ่านก็ยิ้มทักทาย คุณเอ รับผิดชอบงานธุรการ(แผนกทรัพยากรบุคคล) เห็นภาพนี้แล้วมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นเลย  
Call Now